index.htmlO PARAFII - RYS HISTORYCZNY


Parafia Ostrów leży w województwie podkarpackim cztery kilometry na północ od miasta Ropczyce, przy drodze krajowej nr 986, biegnącej w kierunku Mielca. Administracyjnie należy ona do diecezji tarnowskiej i jest przydzielona do dekanatu Pustków-Osiedle. Erygowana przez ks. Arcybiskupa Leona Wałęgę Ordynariusza Tarnowskiego w dniu 10 maja 1925 roku, powstała wydzielając się z parafii Lubzina. Patronką parafii jest Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski.

Początki wspólnoty ostrowskiej sięgają dziewiętnastego wieku, kiedy to właściciel ziemskiego majątku  w Ostrowie pan Lange zakupił w Szwajcarii figurę Najświętszej Maryi Panny. Została ona ustawiona pod lipą w środku dworskiego parku, tam gdzie na pniu drzewa wyrastał mech kształtem przypominający podobiznę  Maryi Panny. W tym miejscu odprawiano nabożeństwa majowe i skupiało się życie religijne ówczesnych mieszkańców wioski.

W 1904 roku zakończono budowę kaplicy p. w. Królowej Świata, do której została przeniesiona figura z parku dworskiego. Od tego czasu mieszkańcy wioski w każdą niedzielę i święta już na miejscu uczestniczyli we mszy św. odprawianej przez księdza przywożonego z Lubziny.

 W 1917 roku w Ostrowie utworzono niezależną ekspozyturę i rozpoczęto budowę świątyni pod nadzorem przybyłego tu na stałe ks. Piotra Rajcy pierwszego proboszcza, który z ogromnym zapałem  zabiegał o potrzebne na ten cel środki. Kościół został poświęcony i oddany do użytku 8 grudnia 1923 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Jest to świątynia o konstrukcji zrębowej, wykonana z drewnianych bali, szalowana deskami i pokryta blachą. W środku znajdują się trzy neogotyckie, drewniane ołtarze. Główny zastał wykonany w 1930 przez pana J. Wolaka, boczny prawy zakupiono w 1948 r. w Bielczy, lewy natomiast zrobiono na jego wzór w 1970r. W środkowym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Królowej Polski namalowany w 1938 roku przez Józefa Pochwalskiego, a od dnia 1 maja 1957 r. jest tam też figura NMP, którą w uroczystej procesji przeniesiono z kaplicy Królowej Świata. Obraz Matki Bożej, który był wcześniej w tym ołtarzu przystosowano tak, aby służył jako ruchoma zasłona figury.

Cennymi zabytkami znajdującymi się w budynku kościoła są także ambona późnobarokowa z połowy XVIII wieku pochodząca z Lubziny i prospekt organowy z początków XIX stulecia, przywieziony z kościoła kapucynów w Sędziszowie Młp.

Na dziedzińcu kościelnym stoi dzwonnica murowana w kształcie potrójnej arkady zbudowana w 1957 r. Mieści ona trzy dzwony: największy z nich imieniem Maryja odlany 1937 r. i dwa mniejsze o imionach Józef i Franciszek odlane w 1957 r.

Na pierwszą plebanię został zakupiony budynek w pobliżu kościoła z roku 1871 r., w którym mieszkał miejscowy nauczyciel. Od roku 1981 staraniem ks. Wiesława Krzyżanowskiego  parafia Ostrów posiada też nowy budynek, który przechodzi obecnie gruntowny remont.

Cmentarz parafialny został utworzony niedługo po erygowaniu parafii. Na jego placu znajduje się kaplica Matki Boskiej Bolesnej, wybudowana w 1981 r.

Diecezja Tarnów
serwis Mateusz
Katolik
Opoka
Portal Angelus
Nadzieja
Serwis Wiara
Teologia
Promyczek
Brewiarz
Centrum Opatrzności
Dziękuję
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Ostrowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa. Parafia Ostrów - 2008