index.htmlSakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa w celu spisania protokołu przedślubnego, przynoszą wówczas:

  • Metrykę chrztu świętego - jeśli chrzest był w innej parafii
   (jest ona ważna 6 miesięcy od daty wystawienia),
  • Dowód osobisty,
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • Świadectwo z nauki religii z ostatniej klasy.
Diecezja Tarnów
serwis Mateusz
Katolik
Opoka
Portal Angelus
Nadzieja
Serwis Wiara
Teologia
Promyczek
Brewiarz
Centrum Opatrzności
Dziękuję
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Ostrowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa. Parafia Ostrów - 2008