index.htmlSakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa w celu spisania protokołu przedślubnego, przynoszą wówczas:

  • Metrykę chrztu świętego - jeśli chrzest był w innej parafii
   (jest ona ważna 6 miesięcy od daty wystawienia),
  • Dowód osobisty,
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • Świadectwo z nauki religii z ostatniej klasy.
Diecezja Tarnów
serwis Mateusz
Katolik
Opoka
Portal Angelus
Nadzieja
Serwis Wiara
Teologia
Promyczek
Brewiarz
Centrum Opatrzności
Dziękuję
Parafia Ostrów - 2008