index.htmlSakrament Chrztu

Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej, przynoszą wyciąg aktu urodzenia z USC.
Matką/Ojcem chrzestnym może być ten kto:

    • ukończył 16 lat,
    • przyjął sakrament bierzmowania,
    • jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Matka/Ojciec chrzestny mieszkający w innej parafii jest zobowiązany dostarczyć od swojego proboszcza zaświadczenie, że może pełnić tą funkcję.

Diecezja Tarnów
serwis Mateusz
Katolik
Opoka
Portal Angelus
Nadzieja
Serwis Wiara
Teologia
Promyczek
Brewiarz
Centrum Opatrzności
Dziękuję
Parafia Ostrów - 2008