odwiedzin

15-08-2017 r.
Ogłoszenie dotyczące złożonych ofert na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w m. Ostrów”.

informacje o procedurach i dokumentach potrzebnych przy zawieraniu sakramentów świętych, o mszach świętych i inne
informacje na temat historii parafii, księży w niej pracujących, a w galerii można przeglądnąć zdjęcia.
Diecezja Tarnów
serwis Mateusz
Katolik
Opoka
Portal Angelus
Nadzieja
Serwis Wiara
Teologia
Promyczek
Brewiarz
Parafia Ostrów - 2008